Växtligheten vid din tomt får inte vara i vägen

Händer håller i en häcksax och klipper en grön häck

30 juni 2022

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Under juni har vi kontrollerat hindrande växtlighet i Hjo tätort, till exempel grenar som skymmer gatlampor eller häckar som växer ut på trottoaren. Vi har lämnat en lapp i brevlådan hos de hushåll som behöver åtgärda brister.

De som har fått en lapp i brevlådan med uppmaning att åtgärda brister har till vecka 31 på sig. Därefter görs en ny besiktning och om någon inte har gjort jobbet kommer en ny uppmaning innan ärendet går vidare till Byggnadsnämnden för föreläggande.

Det här kontrollerar vi

Vi kontrollerar hindrande växtlighet för att det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram på våra gator och vägar.

Det som bedöms är:

  • Sikt i gatukorsning. Häck eller staket får inte vara högre än 80 cm i en triangel med 10 meter långa sidor.
  • Växtlighet som är utanför tomtgräns och inkräktar på gångbana/cykelbana eller gata
  • Växtlighet som skymmer vägmärken eller gatubelysning
  • Låga trädgrenar

Hindrande växtlighet kan vara en stor fara för trafikanter, till exempel för barn som inte syns över höga häckar. Det kan också vara svårt för exempelvis trafikanter med rollator eller permobil att få plats på trottoaren eller cykelvägen. Grenar som skymmer gatlampor ger mörka partier längs gatan och låga grenar hindrar lastbilar som till exempel sopbilar, godstransporter och väghållningsfordon.

Kommunens egna träd och häckar har även de besiktigats och arbete med de brister som finns kommer att åtgärdas.

Om alla fastighetsägare i Hjo kommun hjälps åt så kan vi tillsammans skapa en bättre och trafiksäkrare gatumiljö!