Guldkroksskolans fritidsverksamhet tillfälligt flyttad till Guldkroksområdet

Guldkrokshallen med fritidsbarn som leker utanför

15 juni 2022

Förskola och skola

På grund av den omfattande renoveringen av Guldkroksskolans skolgård har fritidsverksamheterna tillfälligt flyttats till Guldkroksområdet.

Fritidsverksamheterna kommer att bedriva sin verksamhet i Guldkrokshallen och närliggande område under vecka 24, till och med vecka 28. Därför kommer många människor gå in och ut ur Guldkrokshallen och röra sig på området.

Det är tillåtet för allmänheten att vistas i området, men inte att gå in i hallen då den endast är öppen för fritidsverksamheten.

Föräldrar vars barn inte har fritidstid bör inte lämna sina barn på området utan uppsikt då fritidspersonalen endast har ansvar för de elever som går på fritids.