Hälsoslingan Södra har fått en uppdaterad sträckning

Bild av en karta på Hälsoslingan Södra och uppdateringen av den

21 juli 2022

Kultur och fritid

Hälsoslingan Södra med tillhörande digital tipspromenad får en justerad sträckning från och med idag. Längs med Idrottsgatan behöver man inte längre korsa vägen två gånger, utan man går nu på samma sida av vägen, södra sidan, hela vägen.

Detta är alltså en mindre justering och påverkar inte längden något på Hälsoslingan Södra. Fråga 13 och 14 är på ungefär samma ställen, bara andra sidan gatan. Läs gärna mer om Hälsoslingorna och Xrundan i länken nedan!

Information om Hälsoslingorna och Xrundan