Oväsen i Hjo nattetid

Gata med hus på båda sidor

25 juli 2022

De senaste veckorna har flera klagomål kommit till kommunen gällande bilar som spelar hög musik och annat oväsen i de centrala delarna av Hjo sent på kvällarna och långt in på nätterna. Vi vet även att många av er som blivit störda har varit i kontakt med både de som stör och polisen utan att problemen upphört.

Det är enbart polisen som har möjlighet att se till att förbudet och ordningen upprätthålls. Därför kan kommunen inte göra annat än att kontakta polisen och påtala situationen i förhoppning att de prioriterar ärendet. Även du som invånare kan kontakta polisen om du upplever att förbudet inte följs eller blir störd på annat vis.

Tänk på att inte köra bil i centrala Hjo efter klockan 22 om det inte är absolut nödvändigt och visa hänsyn genom att inte spela hög musik om du åker genom staden.