Invigning av nya lokaler på Korsberga skola

11 januari 2022

Förskola och skola

Den 11 januari invigdes de om- och tillbyggda lokalerna på Korsberga skola. Sedan november 2021 finns både förskola, fritids och skola i samma byggnad. Den soliga invigningen bjöd på varm choklad, snittar och frukt till barnen.

På tisdagsmorgonen samlades alla barn och elever utomhus i det krispiga vintervädret. Tillsammans med pedagoger, rektor och representanter från kommunen invigdes om- och tillbyggnationen. 

Först fick eleverna lyssna till tal av bland annat skolchef Mari-Louise Brage, som riktade sig till eleverna:

Tack för att ni har varit engagerade, uthålliga och haft tålamod. Två år är en lång tid att vänta på en ny skola, men vi hoppas att ni känner att det har varit värt väntan.

Tal, tilltugg och tidskapsel

Efter ytterligare tal av kommunstyrelsens ordförande Catrine Hulmarker, barn- och ungdomsutskottets ordförande Ann-Christine Fredriksson och kommundirektor Eva Ulfenborg bjöds eleverna på varm choklad, snittar och frukt.

Under invigningen skapades också en ny tidskapsel som ska öppnas av barn och elever i Korsberga om 20 år. Idén om en tidskapsel väcktes i samband med att det första spadtaget togs och verksamheten hittade en 20 år gammal tidskapsel.

Från första spadtaget till inflytt

Det första spadtaget för byggnationen i Korsberga togs av elever och representanter från kommunen i oktober 2020. Sedan dess har skolan byggts ut och delar av de tidigare lokalerna har byggts om.

På våren 2021 kunde skoleleverna flytta in i den tillbyggda delen med två nya klassrum och ett nytt arbetsrum för personalen. Därefter renoverades delar av skolbyggnaden för att anpassas till förskolans behov. 

Före jul flyttade de tre förskoleavdelningarna från paviljongerna och en villa på tomten till den nyrenoverade skolbyggnaden. Sedan dess ryms alla verksamheter i samma byggnad. Inom kort kommer paviljongerna att flyttas bort från skolans område och skapa ännu mer plats för uteaktiviteter.