Kommunen åtgärdar rasrisk vid Strömsholmsdammen i Hjoåns dalgång

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

12 januari 2022

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

I sommar kommer vi att åtgärda den rasrisk som i dag finns vid Strömsholmsdammen i naturreservatet Hjoåns dalgång.

Hjo kommun har fått tillstånd av länsstyrelsen att riva dammbröstet i Strömsholmsdammen i naturreservatet Hjoåns dalgång. Dammbröstet, som består av betong, utgör en rasrisk och skulle kunna skada människor och dämma upp ån. På grund av rasrisken har vi i dagsläget spärrat av området med staket.

Strömsholmsdammen är en del av det kulturhistoriskt värdefulla industriminnet i Hjoåns dalgång. Rivningsarbetet kommer därför att ske varsamt.

Utgångspunkten är att vi ska riva så lite det bara går. Vi ska vara varsamma och enbart ta bort det vi behöver ta bort. Man ska fortfarande kunna se industriminnet och resterna från dammen och industrierna, säger projektledare Klas Kronqvist.

Naturmaterial lämnas kvar

Vi kommer att utföra arbetet under sommarperioden 2022. Det beräknas ta en vecka och under den tiden kommer framkomligheten på vandringsleden som går förbi dammen att vara begränsad.

Dammbröstet kommer att plockas ner med grävmaskin och betongresterna kommer att köras bort från naturreservatet. Allt naturmaterial lämnas kvar i området. I samband med arbetet kommer vi också att slänta ut jordvallarna i anslutning till dammen. Det gör vi för att sluttningen inte ska bli för brant och orsaka ras- och fallrisk.

Den populära vandringsleden som passerar dammen kommer att ha samma sträckning efter arbetet.