Vi söker volontärer för ökad vuxennärvaro i våra skolor och förskolor

Kontakter

Fem barn som springer mot en skola

2 februari 2022

Näringsliv och arbete, Förskola och skola, Corona

Du kan göra skillnad! På grund av hög sjukfrånvaro söker vi just nu volontärer som vill hjälpa till att öka vuxennärvaron i våra förskolor och skolor.

Du kan göra skillnad!

På grund av stort personalbortfall, orsakad av pågående pandemi, söker vi hjälp av volontärer för att öka vuxennärvaron och tryggheten på våra förskolor och skolor. Uppdraget innebär att finnas till på raster eller för lek, samtal och ibland hålla i vissa vuxenstyrda aktiviteter. Det kommer att finnas en kontaktperson på plats för hjälp och frågor.

Om du kan tänka dig att hjälpa till, kontakta Susanne Rydén snarast:

  • susanne.ryden@hjo.se
  • 0503-352 99, 073-460 77 99