Hjobornas synpunkter år 2021

Kontakter

Tecknade människor med pratbubblor ovanför

22 februari 2022

Kommun och politik

Här kan du ta del av de synpunkter som Hjoborna skickade in under år 2021. Genom att lämna synpunkter och förbättringsförslag hjälper du och andra Hjobor till att förbättra våra verksamheter. Synpunkten utgör ett viktigt verktyg för dialog i Hjo kommun.

Den 15 februari fick kommunstyrelsen en redovisning av alla synpunkter som Hjoborna skickat in under 2021. Här berättar vi mer om hur vi hanterar dina synpunkter. Sammanställningen av förra årets synpunkter finns under "länkar" på den här sidan.

Tyck till via "Synpunkten"

En av målbilderna för Hjo är att vi arbetar tillsammans för att utveckla Hjo och att Hjoborna ska kunna vara med och påverka kommunen. En del i det arbetet är att se till att medborgarnas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. Hjo kommun har därför sedan 2008 ett system som gör det lätt för kommunmedborgarna att lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Vi kallar det helt enkelt för Synpunkten.

Den som lämnar en synpunkt ska inom två arbetsdagar få en bekräftelse där det framgår vem som är ansvarig för ärendet. Inom tio arbetsdagar får synpunktslämnaren svar på sin synpunkt.

I samband med årsbokslut redovisas en kommunövergripande statistik samt vilka förbättringar som synpunktshanteringen lett till. Synpunkter och handläggarens svar redovisas på kommunens hemsida. 

458 synpunkter – en ökning

Uppföljningen för 2021 visar att 458 synpunkter inkom under det gångna året. Antalet synpunkter ökar år efter år. De allra flesta synpunkterna handlar om den fysiska miljön och besvaras därför av någon av cheferna inom Samhällsbyggnad. I 47 procent av fallen vill inte synpunktslämnaren ha något svar från kommunens handläggare, men även anonyma synpunkter kan leda till förbättringsåtgärder i kommunen.

Kommunens handläggare har blivit bättre på att hålla den utlovade svarstiden under 2021, men fortfarande finns utrymme för förbättring.

Du kan också anmäla fel via "Felanmälan"

Förutom Synpunkten har kommunen en funktion för Felanmälan. Vad är då skillnaden?

Synpunkten använder man sig av om man har en synpunkt, en fråga eller ett förbättringsförslag där man önskar ett svar från kommunen.

Felanmälan är en enklare funktion där Hjoborna hjälper till att uppmärksamma kommunen på fel på gator och vägar, lekplatser eller belysning så att vi kan åtgärda dem. Vi är tacksamma för tipsen i Felanmälan, däremot ges ingen personlig återkoppling. Du som felanmäler får ett automatsvar vilket frigör tid för Teknisk service att jobba på felen i stället.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!