Anhörigträff

Kontakter

Illustration av torget i Hjo med mycket liv och rörelse

16 februari 2022

Stöd och omsorg

Välkommen att delta i en anhöriggrupp för dig som vårdar eller stödjer en närstående.

Du är inte ensam, det finns många anhöriga som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Att få träffas, prata och dela upplevelser med andra i liknande situation skapar gemenskap, förståelse och känsla att man inte är ensam. Alla deltagare avlägger tysthetslöfte i gruppen och ledare har tystnadsplikt.

Var: Rödingens mötesplats.
När: Beroende på intresse planeras träffar var 3-4:e vecka under vår/höst. En grupp startas upp när det är tillräckligt antal anmälda.
Deltagarantal: Max 6 deltagare per grupp.
Kostnad: Ingen kostnad och fika ingår.

Är det flera i yrkesverksam ålder som är intresserade kan vi starta upp en grupp sen eftermiddag/kvällstid.

Du som stöttande anhörig kan själv behöva hjälp i din situation. 
Varmt välkommen med din anmälan.

Anmälan till Kitty Sörman, Anhörigstöd Hjo kommun
E-post: kitty.sorman@hjo.se 
Telefon: 0503-352 98 eller mobil 076-103 28 80