Delar av Hjoåns dalgång stängs av under arbete vid Strömsholmsdammen

Hjoåns dalgång

18 augusti 2022

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Måndag den 22 augusti påbörjar vi arbetet vid Strömsholmsdammen i Hjoåns dalgång. En del av stigen kommer att vara avstängd, där hänvisas fotgängare till banvallen.

Måndag den 22 augusti påbörjar vi arbetet med att åtgärda rasrisken vid Strömsholmsdammen i Hjoåns dalgång. Arbetet kommer att pågå i ungefär fyra veckor. 

Under arbetets gång kommer en del av promenadstigen i Hjoåns dalgång, i området runt Strömsholmsdammen, vara avstängd. Skyltar kommer att hänvisa gående till banvallen.

Byggtrafik kommer att trafikera banvallen (sträckan Strömsholmsdammen till Hammarnskolan) under arbetet, för att frakta material till och från Strömsholmsdammen.

Varför gör vi det här?

Strömsholmsdammens dammbröst, som består av betong, utgör en rasrisk och skulle kunna skada människor och dämma upp ån. Dammbröstet behöver därför rivas. 

I sommar kommer vi att åtgärda den rasrisk som i dag finns vid Strömsholmsdammen i naturreservatet Hjoåns dalgång.