Är du en av 1 000 Hjobor som blivit utvald att delta i medborgarundersökningen?

Man drar barn i kärra, inklippt bild på medborgarundersökningen

25 augusti 2022

Kommun och politik

Den 24-30 augusti skickas SCB:s medborgarundersökning ut till de Hjobor som slumpvis har valts ut för att svara på enkäten. Om du är en av dem så hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten. Svaren hjälper oss att fortsätta arbeta för Hjobornas bästa.

Svara på webben

Om du blivit utvald får du mellan den 24 och 30 augusti inloggningsuppgifter från Statistiska Centralbyrån till en webbenkät. Inloggningsuppgifterna kommer med posten.

Skicka in dina svar via webben senast den 3 november klockan 13.00.

Svara i pappersformat

Du kan också besvara enkäten i pappersformat. Pappersenkäten skickas ut mellan 5 och 9 september.

Du kan också välja att svara på ett annat språk. Oavsett hur du väljer att svara så hoppas vi att du tar dig tid att delta i medborgarundersökningen.

Skicka in dina svar via post senast den 31 oktober. 

Tredje bäst svarsfrekvens i Sverige förra gången

Förra gången Hjo kommun deltog i medborgarundersökningen, år 2020, hade vi tredje bäst svarsfrekvens av alla deltagande kommuner. 

53 procent av de som fick enkäten i Hjo svarade. Enbart Lomma och Mörbylånga, med 54 procent vardera, hade bättre svarsfrekvens. 

Hjälp oss att få den bästa svarsfrekvensen i år! Det hjälper kommunens verksamheter att utvecklas. 

Om undersökningen

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare bland annat kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande. Medborgarundersökningen skickas ut och sammanställs av Statistiska centralbyrån. 

I Hjo kommun är undersökningens resultat en viktig del i utvärderingen av våra verksamheter och ett underlag för beslut om hur vi ska arbeta vidare.

Resultatet presenteras i slutat av året

Resultaten kommer att presenteras i slutet av året och är en viktig del i vår uppföljning av verksamheten. Ju fler som svarar desto säkrare blir resultaten.

Vi hoppas att många vill svara på undersökningen, så att vi får veta vad våra invånare tycker är bra och mindre bra här i Hjo. Sen kan vi använda resultatet när vi ska bestämma vad vi ska satsa på framöver , säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.