Ombyggnation av gång- och cykelväg på Falköpingsvägen

Vägkoner

8 augusti 2022

Trafik och stadsmiljö

Den 8 augusti påbörjade Hjo Energi ledningsarbete med bland annat gatubelysning och el längs med Falköpingsvägen vid korsningen Ringvägen-Torggatan. Falköpingsvägen kommer under arbetet delvis vara avstängd med begränsad framkomlighet.

Detta arbete görs parallellt med projektet med gång- och cykelvägen som ska påbörjas någon gång under vecka 33-34. Arbetsgången är sådan att den nya gång- och cykelvägen, som byggs i egen regi av kommunen, anläggs med start från rondellen och ner till Stora Torget på den södra sidan. Projektet beräknas vara färdigt till den 1 november.

Om möjligt välj gärna en annan väg.