Kommunen fotograferar med hjälp av drönare

Kontakter

Drönare som flyger i solnedgång

21 april 2022

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Under april och maj kommer medarbetare på Hjo kommuns plan- och byggenhet att använda drönare för att fotografera tätorter och sammanhållen bebyggelse i kommunen. Syftet är att ta fram underlag till kommunens primärkarta*.

Sedan år 2021 använder sig kommunens plan- och byggenhet av en drönare för att ta flygfotografier. Syftet är främst att ta fram underlag för kommunens primärkarta* med fokus på byggnader och infrastruktur.

Flygfotograferingen sker vanligtvis på 75-100 meters höjd, vilket gör att inga personer eller registreringsnummer på fordon kan identifieras. 

Under april och juni kan drönarflygningar bli aktuella i:

 • Hjo stad
 • Korsberga
 • Blikstorp
 • Svebråta
 • Smedsskogen
 • Stämmorna
 • Gate
 • Korsgården
 • Varpet
 • Björkviken
 • Lindängen
 • Linderyd

Kommunens operatör är registrerad hos Transportstyrelsen och innehar så kallat drönarkort. Operatören använder en bil märkt med kommunens logotyp.

*Primärkartan är kommunens grundkarta som används som underlag för bygglovsprövning, detaljplanering, projektering med mer. Primärkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, anläggningar och vägkanter.

Frågor och funderingar kan riktas till:

Jack Frisell, GIS-ingenjör
jack.frisell@hjo.se
0503-35117