Polisanmälan efter händelse på Guldkroksskolan

Exteriör Guldkroksskolan

5 april 2022

Förskola och skola

I fredags hade en elev på högstadiet på Guldkroksskolan med sig en kniv till skolan. Ingen kom till skada och händelsen är polisanmäld.

I fredags hade en elev på högstadiet på Guldkroksskolan med sig en kniv till skolan. Eleven visade vid ett tillfälle kniven i närheten av andra elever. Eleverna i närheten gick därifrån och situationen upplöstes utan att någon kom till skada.

Eleverna tillkallade personal. Personal har därefter haft samtal med vårdnadshavare och skolkuratorn har haft samtal med de inblandade och andra oroliga elever.

Händelsen är polisanmäld.

Vi arbetar kontinuerligt, tillsammans med kommunens säkerhetsstrateg, med att se över våra rutiner och planer för att hantera allvarliga händelser i våra skolor.

Skolans ledning och kommunens skolchef ser allvarligt på det som har hänt.

Vi kommer att fortsätta arbeta förebyggande för att minimera risken för att någonting liknande ska hända igen , säger skolchef Mari-Louise Brage.