På egna ben!

23 september 2021

Förskola och skola, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Just nu pågår klassutmaningen "På egna ben" för elever i årskurs 4–6 . Sex stycken mellanstadieklasser deltar. Utmaningen handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna.

Vad innebär På Egna Ben? 

Utmaningen, som pågår vecka 37-41, är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. De klasser som kämpar på och uppnår kvalgränsen är varje vecka med i utlottningen av priser. Under utmaningen kan man även samla värdefulla bonuspoäng genom att engagerade föräldrar och syskon också väljer hållbara resealternativ. Slutsegraren blir den som samlat ihop flest poäng efter alla fem etapperna.

Oavsett hur det går för klassen i utmaningen så vinner alla värdefull kunskap om miljö, hälsa och trafiksäkerhet samtidigt som skolmiljön blir både säkrare och trivsammare.

Varför gör vi detta?

Nästan en femtedel av mellanstadiebarnen skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig på egen hand, det gör att de stärker sitt självförtroende. Genom att stimulera till rörelse stärker vi både den fysiska och psykiska hälsan. Ett minskat bilåkande leder också till stora vinster för miljön och klimatet.  Hjo kommun har som mål att öka cyklingen i kommunen, framför allt i tätorten där avstånden är korta. Ett minskat bilskjutsande bidrar också till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan.

Slutligen visar forskning att barn presterar bättre i skolan om de tar sig dit på egna ben. Därför är vi från och med hösten 2021 med i utmaningen På Egna Ben!