Avstängda gator under Skördefesten

Karta över avstängda gator under Skördefesten. Samma information återges i texten.

23 september 2021

HUVUDWEBB, Kultur och fritid, Trafik och stadsmiljö

Den 25 september är det dags för Skördefest i Hjo. Förutom trevliga aktiviteter och god mat innebär det också att delar av Hjo stängs av för fordonstrafik.

Berörda gator stängs kl. 07.00 - 18.00. Arrangemanget pågår mellan kl. 10.00 - 15.00  

Gator runt Stora torget och längs Hamngatan stängs för genomfartstrafik. Boende längs Hamngatan kommer att kunna köra in och ut från sina fastigheter. Men om du vet att du behöver använda bilen under dagen är det är bra om den körs ut från området före kl. 10.00, då det blir många gående inom området.