Årets pristagare utsedda

2021 års pristagare Naturskyddsföreningen, Siewert Andersson och Ulf Pettersson

17 september 2021

Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

Den 11 september delade Hjo kommun ut tre priser: miljöpriset, kulturpriset och idrotts- och fritidspriset.

Miljöpriset

Mottagare: Naturskyddsföreningen i Hjo

”Naturskyddsföreningen i Hjo arbetar för att öka Hjobornas kunskap om en hållbar framtid. De deltar aktivt och ideellt vid olika arrangemang som ordnas i Hjo och arrangerar även egna kvarterskvällar och kurser på olika teman. Ett exempel är sommarens utbildningstillfälle i Hjoåns dalgång kring invasiva, främmande växter och hur vi kan minska deras skadliga framfart i naturen. Särskilt viktiga insatser gör Naturskyddsföreningen inom området ängsskötsel. Blommor, fjärilar, humlor – ja, alla möjliga pollinerare får sina levnadsförutsättningar förbättrade tack vare Naturskyddsföreningens arbete i Hjo, vilket också gynnar oss människor.”  

Kulturpriset

Mottagare: Siewert Andersson

"Siewert Anderson har vid sidan av sitt yrke som fotograf samlat in och bevarat mängder av bilder från Hjo, en stor skatt som han generöst delat med sig av på olika sätt. Under sina fullsatta bildvisningar på Park och i Facebookgruppen ”Hjobilder och minnen” har han bidragit till att föra kunskapen om vår stad och människor som levt här, vidare. Siewert har dessutom ett stort musikintresse och har också inom det området frikostigt delat med sig av sin passion och sina stora kunskaper. Han har under åren bland annat bjudit hjopubliken på härliga beatlesföreställningar med musik, bilder och berättelser. Sist men inte minst är han en av initiativtagarna till den välbesökta och mycket uppskattade festivalen ”Rock mot Cancer” - en årligt återkommande musikupplevelse i Hjo Stadspark, där alla intäkter går till Barncancerfonden."

Idrotts- och fritidspriset

Mottagare: Ulf Pettersson

”För den insats han gjort för basketspelande ungdomar i Hjo sedan 2013 då Hjo Thunder skapades. Hjo Thunder har aldrig varit med i något seriespel och kan inte tävla med satsande basketföreningar, men alla som tycker att det är skoj med basket har varit välkomna att träna med Hjo Thunder två gånger i veckan i många år nu. Träningarna har varit öppna för alla, och både killar och tjejer i alla åldrar har spelat tillsammans. Det har varit en härlig syn att stå bredvid och se träningar med kvinnor och män i medelåldern spela ihop med unga killar och tjejer i olika storlekar. Ålder, bakgrund och kön har inte spelat någon roll utan alla spelar ihop och älskar basket. Trots egna vuxna barn har Ulf fortsatt engagera sig och gjort det möjligt för alla att utöva en sport tillsammans oavsett om man har stor eller liten talang.”

Grattis till alla pristagare!