Vaccination mot covid-19 för 12–15-åringar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Vaccin

5 oktober 2021

Corona Barn och utbildning

Snart startar vaccinationen av barn 12-15 år i Hjo kommun. Alla barn i åldersgruppen kommer erbjudas vaccin men du som vårdnadshavare behöver fylla i en samtyckesblankett och hälsodeklaration för ditt/dina barn.

Närhälsan och Hälsocentralen i Hjo ansvarar för vaccination mot covid-19 för elever som fyllt 12 år. 

Information till alla vårdnadshavare med barn i åldern 12–15 år kommer att skickas per post till den adress som barnet är folkbokfört på. Tillsammans med informationen bifogas samtyckesblankett och hälsodeklaration. Dessa ska fyllas i av vårdnadshavare och skickas tillbaka i medföljande svarskuvert senast 15 oktober.

OBS! Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under samtyckesblanketten för att vaccinationen ska kunna ges.

Samtyckesblanketten ska skickas tillbaka även om man väljer att avstå från vaccinationen. Tid och plats för vaccinationen meddelas inom kort.

Mer information finns på VKlass.