Nedtagning av Almar i trädrad ut med Strandpromenaden, Jönköpingsvägen

Almar i trädrad ut med strandpromenaden i Hjo vid Jönköpingsvägen

10 oktober 2021

HUVUDWEBB, Trafik och stadsmiljö

Den 19-22 oktober kl. 07:00-16:00 kommer Jönköpingsvägen mellan Repslagargatan och Gärdhemsvägen vara totalt avstängd.

Detta är på grund av att det skall fällas 8 stycken riskträd. Detta berör alla fordonsslag och även fotgängare. Det kommer inte gå att passera på Strandpromenaden, denna kommer att vara avspärrad från Långgatan till "T-bryggan" (Gärdhemsvägen).

Beslut från Länsstyrelsen:
"Länsstyrelsen ger dispens från biotopskyddsbestämmelser att ta bort åtta alléträd på fastigheten Söder 3:43 i Hjo kommun."

"De nedtagna träden kompenseras genom återplantering."