Nu är det lättare att hitta fritidsaktiviteter!

Bild på karta som visar ytor för fritidsaktiviteter i Hjo

26 november 2021

Under hösten har fritidsenheten arbetat med att kartlägga och bättre synliggöra vilka ytor för fritidsaktiviteter som finns i Hjo kommun, som till exempel lekplatser, grillplatser, pulkabackar och motionsspår.

Kommunens fritidsenhet har under hösten inventerat och kartlagt vilka ytor som finns för fritidsaktiviteter i Hjo. Det gäller till exempel lekplatser, grillplatser, idrottsytor, motionsspår, vandringsleder och var det går att åka pulka, skridskor och skidor med mera. Informationen finns nu presenterad under Idrott, motion och friluftsliv här på kommunens hemsida.

En förhoppning är att det ska bli lättare att hitta på roliga aktiviteter på fritiden, som gärna också lockar till rörelse. Även om informationen inte är ny för många så kan det ändå underlätta när all information finns samlad på en plats.

Om du öppnar kartorna som visar var de olika aktivitetsytorna finns i din telefon, ser du samtidigt din egen position. På flera sidor finns kartan med alla fritidsaktiviteter samlade. Där går att välja vilka aktiviteter som ska visas, om du till exempel bara vill se var det går att åka pulka, om det finns någon lekplats i närheten och om det också går att grilla där.

Detta är ett ständigt pågående arbete och påfyllning eller revidering av informationen kommer ske löpande. På de kartor som visar alla aktivitetsytor, finns även objekt med som inte sköts eller tillhandahålls av kommunen. Detta för att det ska vara lättare att hitta till alla olika aktiviteter. Vi tar gärna emot tips på vad som kan kompletteras eller kanske vad som ska plockas bort. Välkommen att i så fall höra av dig till fritidssamordnare Hanna Nordlöf.

I Hjo finns många möjligheter till rörelse genom idrott, motion eller friluftsliv. Välkommen att ta del av hela utbudet!