Förbättringar för att öka trafiksäkerheten i anslutning till Estrid Ericsonskolan

Karta över Estrid Ericsonskolan med blå, orange och grön markering

17 november 2021

Förskola och skola, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

I dagarna är det slutbesiktning på Estrid Ericsonskolan och efter årsskiftet kommer verksamheten att ha flyttat in i de nya lokalerna. För att förbättra trafiksituationen för alla som ska ta sig till och från skolan genomförs följande förändringar i trafikmiljön i anslutning till skolan:

  • Sänkt hastighet på Lundbyvägen till 30km/ tim. Se blå markering på kartan.
  • Förstärkt belysning på gång- och cykelpassagen Lundbyvägen/ Falköpingsvägen samt ny gång- och cykelväg från korsningen och in på skolområdet. Se orange markering på kartan.
  • Hastighetssänkande förhöjd korsning på Falköpingsvägen vid Simon Gates väg vilken förses med tre gång- och cykelpassager med extra belysning. Se grön markering på kartan.