Vi vill veta vad boende i Gate och Korsberga tänker kring upprättande av utomhusgym!

Närbild på vikter vid ett utomhusgym

15 november 2021

Kultur och fritid

Hjo kommunfullmäktige har beslutat att upprätta två utomhusgym i kommunen under 2022, ett i Gate och ett i Korsberga. För att dessa ska bli så bra som möjligt önskar vi nu få in tankar och inspel från boende på respektive ort.

Ett utomhusgym kan se ut på olika sätt och kommunen vill på förhand få reda på saker som kan göra att gymmen möter de boendes behov och nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Därför vänder vi oss nu till er boendes i Gate och Korsberga! Våra huvudsakliga frågeställningar är dessa:

  • Vilken/ vilka målgrupp(er) tänker du är viktiga att främst rikta sig till vid upprättande av utomhusgymmet?
  • Vad tror ni skulle få folk på orten att nyttja ett utomhusgym?
  • Något annat som är viktigt att ta hänsyn till vid upprättande av utomhusgym som ni vill förmedla?

För att dela med er av era tankar, kontakta någon av nedanstående tjänstepersoner:

Mattias Persson, fritidsutvecklare. mattias.persson@hjo.se ,0503-354 56.
Christina von Tell, folkhälsostrateg. christina.vontell@hjo.se ,0503-354 59.

Ni kan även välja att anonymt dela era tankar via ett formulär, klicka i så fall HÄR