Omfattande smittspridning i Hjo

Coronavirus i förstoring

16 april 2021

Corona, Corona Kultur, turism och fritid, Corona Vård och omsorg, Corona Företag, Corona Barn och utbildning

UPPDATERAD INFORMATION 2021-04-16. På kort tid har antalet bekräftade fall av covid-19 i kommunen ökat kraftigt. Läget är fortsatt allvarligt även om vi kan se en liten nedgång i antalet bekräftade fall. Vi måste nu alla hjälpas åt och ta vårt ansvar för att bromsa smittspridningen.

Uppdatering 16 april

Läget är relativt oförändrat. Man kan se en liten nedgång men den är osäker. Smittspridningen kan fortfarande ta fart igen om vi inte följer rekommendationerna.

De bekräftade fallen finns just nu i störst utsträckning bland personer i arbetsför ålder. Fallen i skolan minskar något. Inga bekräftade fall finns bland brukarna inom Vård och omsorgs verksamhet.

Uppdatering 7 april

Läget bedöms fortfarande vara allvarligt i Hjo kommun. Under vecka 13 bekräftades 88 individer med covid-19. En stor del av de bekräftade fallen är hushållskontakter till tidigare bekräftade fall. Hjo kommun ligger fortsatt i topp när det gäller incidens (andel bekräfade fall per 10 000 invånare). Statistiken är svår att bedöma då påskhelgen har gjort det svårare att få tid för testning samt att benägenheten att provta sig när man ändå är ledig är lägre.

Uppdatering 31 mars

Onsdagen den 31 mars hade kommunen ett möte med Smittskydd Västra Götaland. Där framkom att ökningen av antal bekräftade fall av covid-19 är kraftig. Den största ökningen ses bland vuxna i arbetsför ålder samt barn i åldrarna 10-19 år. Hjo kommun har även högst incidens i hela länet. Möjliga orsaker till ökningen kan vara en utbredd spridning av olika mutanter av coronaviruset samt att många slarvar med att följa gällande råd och rekommendationer.   

— Läget är alltså mycket allvarligt i Hjo kommun just nu. Vi måste alla ta vårt ansvar och vidta de åtgärder som krävs för att bromsa smittspridningen, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

Ta ditt ansvar – följ rekommendationerna

Först och främst är det viktigt att vi alla följer de råd och rekommendationer som finns. 

 • Håll avstånd till andra och undvik platser med risk för trängsel, även utomhus.
 • Träffa bara de du bor tillsammans med.
 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.
 • Testa dig om du har symptom.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Res inte i onödan. Om du måste resa – se till att göra det på ett smittsäkert sätt.

Regionala rekommendationer i sin helhet

Nationella råd och rekommendationer i sin helhet

Uppmaning till föreningar och företag

Vi vill be alla våra föreningar, butiker, restauranger och andra företag att göra det de kan för att minska onödiga kontakter. Det kan till exempel handla om att:

 • Ställa in planerade träningar.
 • Se till att antalet samtidiga besökare hålls nere.
 • Erbjuda handsprit till kunder och besökare.
 • Regelbundet desinficera dörrhandtag, kortläsare och andra ytor som kunder kommer i kontakt med.
 • Ge all personal som kan möjlighet att arbeta hemifrån.
 • Använda den affisch som tagits fram för att göra allmänheten medveten om läget. Affischen finns som länk för utskrift längre ned på sidan. 

Kommunens åtgärder

Många av kommunens verksamheter håller stängt för besök. En stor del av personalen arbetar också hemifrån. Om du behöver komma i kontakt med oss gör du det enklast via vår växel 0503-350 00. 

Följande verksamheter är stängda för besök

Åtgärder inom skolan

Från och med den 7 april går majoriteten av eleverna tillbaka till undervisning på plats. Undantagna är högstadiet på Guldkroksskolan samt Fågelås skola. Beslut om distansundervisning tas utifrån de särskilda kriterier som är framtagna tillsammans med Smittskydd Västra Götaland. 

— Vi vill dock be samtliga vårdnadshavare att sjukanmäla sina barn som vanligt även när de har distansundervisning även om ditt barn är friskt nog att delta i undervisningen hemifrån. Det hjälper oss att ha en så rättvisande bild av läget som möjligt när vi gör vår bedömning, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Äldreomsorgen under kontroll

Situationen inom äldreomsorgen är, än så länge, under kontroll med endast ett fåtal bekräftade fall bland personal och brukare. Om smittspridningen i samhället ökar ytterligare kan det dock få stora konsekvenser för verksamheten, både när det gäller bemanning och brukarnas hälsa. Var därför noga med att följa de riktlinjer för besök som finns om du måste besöka något av våra boenden och träffas då gärna utomhus. 

— Då läget i samhället är allvarligt måste vi vidta de åtgärder vi kan för att skydda våra äldre och vår personal. Majoriteten av de boende är vaccinerade men vi vill ta så få risker som möjligt. Det är också ytterst viktigt att vår personal fortsätter att vara friska så att vi kan bemanna verksamheten, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.