Månadens bok på Hammarnskolan

5 mars 2021

Förskola och skola

Årskurs sex på Hammarnskolan har under hösten jobbat med något som kallas Månadens bok. Vi tittar in och lyssnar på vad som händer.

Fredrik Falkander, som är klassföreståndare tillsammans med Linda Fägerhag, ber eleverna göra tummen upp, ner eller mittemellan för hur det gått med läsningen av Månadens bok. De flesta tycker att det gått bra och några känner att det är svårt att hinna med för allt annat som ska göras. Efter det diskuterar man kring hur man gör för att skapa nya vanor.

Storsatsning för att öka läsförmågan

Linda Fägerhag, som initierat arbetet tillsammans med Fredrik Falkander, berättar att de ville storsatsa på läsningen det här året.

— Vi såg att elevernas läsförmåga inte var där vi önskade att den skulle vara och kände att vi behövde göra något. Eleverna behövde läsa mer och de behövde få till en vana att läsa även hemma, eftersom tiden i skolan inte räcker till för det som krävs för att utveckla sin läsning vidare. I samråd med Anita Isaksson, kom vi fram till att prova det här med Månadens bok. 

Syftet med Månadens bok är att eleverna ska få en vana, en rutin i att läsa hemma, för att bli en bättre läsare och förhoppningsvis få uppleva läsglädje. Eleverna bestämmer själva vilken bok de vill läsa, eller lyssna på för den som behöver det. 

—  Det viktiga är att de väljer en bok som de är intresserade av att läsa. De har en månad på sig att läsa klart den och vi redovisar alltid boken i slutet av månaden, i någon typ av boksamtal. Vi pratar en hel del om hur man behöver planera sin läsning för att hinna med på en månad, det finns planeringsblad för de som önskar, och hur man behöver lägga upp det. Det handlar om när jag ska läsa, var jag ska vara då, hur länge jag ska läsa och så vidare, berättar Linda Fägerhag.

Boksamtal

Eleverna pratar om böckerna de läst i mindre grupper. Alla läser olika böcker, men de ska vara skönlitterära. Grupperna har med sig lappar med frågor som man turas om att dra. Det är frågor som ”Vad är det du gillar med boken?”, ”Vad är det du inte gillar med boken?”, ”Var utspelas handlingen? Hur beskrivs miljön?” och liknande. På frågan ”Vilken karaktär i boken tycker du är mest intressant och varför?” svarar en elev: 

— Den mest intressanta…jag skulle nästan säga att det är Mästare Ju. Det är typ en lärare. Det roliga med honom är att han är så självisk. Han säger saker som ”Du säger inte nej till Mästaren av Kung Pow!”. Han tycker att han är viktigast av alla i hela världen.

Det märks att eleverna är vana vid den här typen av samtal. Alla får komma till tals och man lyssnar på varandra, frågar och kommenterar lugnt och intresserat.

Ökat intresse för läsning

Har då arbetet med Månadens bok förändrat elevernas sätt att läsa? En elev svarar så här: 

— Jag har börjat läsa mer än jag gjorde förut, för förut läste jag typ ingenting hemma. Men nu, med de här månadens böcker som vi läst, har jag fått igång min läsning, för det har blivit roligare att läsa. En annan elev säger: 

— Ja, det har det, för jag har tyckt det varit roligt att läsa ganska länge, men jag har ändå inte liksom kunnat komma igång. Under sommarlovet läste jag en bok och nu under den här månaden har jag läst tre böcker! Så det är ganska stor skillnad liksom. Jag har börjat läsa mer. 

Vad är det då som gör att de läser mer. En elev svarar:

— Jag tror det har blivit så att man kommit in i läsningen, man har börjat tycka det är roligt och då vill man läsa. Och så finns det ju bra böcker också! Man kan ju välja böcker själv, så det blir roligare. För om det bara skulle finnas en bok som alla läser, något som handlar om samma sak, då är det inte roligt att läsa. Men nu när det finns olika genrer, då kan man variera mellan böcker och man kan välja vilken genre man vill

En annan elev svarar: 

— Först kände jag så här…jag brukar inte läsa så mycket hemma…så först blev det ganska mycket att jag skulle hinna läsa en bok, men nu när vi har haft det här några månader, så nu liksom...nu måste jag läsa innan jag går och lägger mig, annars kan jag inte sova. Nu känns det inte som ett tvång längre. 

Nya vanor med positiva effekter

Projektet utvärderas varje månad på något sätt. Eleverna får reflektera över hur läsningen har gått och om man behöver förändra något inför nästa månads läsning. Det hjälper eleverna att bli medvetna om hur de lägger upp sin läsning och att ge dem mer ansvar i att själva styra över sin läsning. Många har upptäckt att det är skönt att varva ner med en stunds läsning innan man somnar på kvällen.

Linda Fägerhag och Fredrik Falkander vet att det tar lång tid att skapa en ny vana och tänker därför fortsätta arbetet med månadens bok hela läsåret, tillsammans med samtal där man medvetandegör läsningen och arbetet kring den. 

—  Vi märker att det får andra positiva följder också, bland annat i texterna som eleverna skriver, att det blir lättare att läsa texter i skolan och att motståndet till att läsa har minskat. Dessutom är det en fröjd att lyssna på när de håller sina boksamtal, då är det verkligen roligt och inspirerande att vara lärare!, säger Linda och Fredrik.