Vad händer kring utbyggnaden av Korsberga skola?

Byggnadsarbetare och elever framför den nya delen av Korsberga skola.

5 mars 2021

Förskola och skola, Bygga, bo och miljö

Nu närmar det sig slutet på etapp 1 av utbyggnaden av Korsberga skola.

Utbyggnaden kommer att rymma två klassrum, ett arbetsrum för lärarna och grupprum. Totalt kommer skoldelen ha fyra klassrum och alla klassrum har varsitt grupprum.

— Eleverna har under arbetets gång befunnit sig i den andra halvan av skolan utan grupprum och mindre utrymmen, men de har inte klagat utan har haft bra tålamod med både oljud och trängsel. Alla ser nu fram emot att flytta in i de nya klassrummen. Det är stora, ljusa och fina rum som jag tror eleverna kommer att trivas bra i, säger rektor Erika Lundberg

Etapp 2

Fritidshemmet kommer att få nya lokaler mitt i skolan där det kommer bedrivas fritidsverksamhet, bibliotekarien får en plats att ha boksamtal och förskoleklassen har möjlighet att ha lektioner där. 

Under etapp 2 kommer även en del av skolan att byggas om till förskola med tre avdelningar.

— Detta är mycket efterlängtat då de varit i provisoriska lokaler under många år. Efter ombyggnaden kommer det att vara skola, fritids och förskola under ett och samma tak vilket är spännande. Detta öppnar upp för att ge goda möjligheter till att träffas för att utbyta erfarenheter och få till ett gott samarbete mellan skola, fritids och förskola. En vinst för både barn och vuxna, avslutar Erika Lundberg

 

Här kan du läsa mer om projektet för om- och tillbyggnad av Korsberga skola samt förskola.