Utställning - Hjo Have a Dream

Fyra drömfångare vajar i vinden med vatten i bakgrunden.

28 maj 2021

Kommun och politik, Förskola och skola

Från den 31 maj till den 19 juni kan du se utställningen Hjo Have a Dream på Kulturkvarteret. Hjo kommuns skolor och förskolor har arbetat med utställningen som en del av kommunens visionsarbete. Barn och ungdomar har på ett kreativt sätt arbetat med mod och medmänsklighet för att knyta an till Agenda 2030.

Om utställningen

Under 2020 startade en översyn av Hjo kommuns vision med anknytning till de globala målen i Agenda 2030. När skolan startade upp i augusti fick alla elever ta del av utställningen "We have a dream".  Syftet med den är att skapa intresse för frågor som mod och medmänsklighet i arbetet med att skapa en hållbar värld.

Efter det startade skolorna projektet ”Hjo Have a Dream”, där barnen och ungdomarna på olika sätt har fått möjlighet att uttrycka hur de som individer eller grupper drömmer om att kunna påverka sitt eget och andras liv och sin omvärld utifrån vår demokratiska värdegrund. Arbetet har utgått från läroplanens mål för normer och värden. Målet har varit att ge våra elever möjlighet att stärka sin tro på sig själva, respekt för varandra och andra människors villkor.

Arbetet har mynnat ut i en utställning där eleverna uttrycker sina drömmar på många olika sätt, bilder, skulpturer, texter med mera.

Under 2020 inledde Hjo kommun ett långsiktigt arbete kring frågor som hållbarhet, mänskliga rättigheter och barns delaktighet.