Svaren på Hälsoslingans Friluftsspecial

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

6 maj 2021

Kultur och fritid

Mellan 28 mars och 2 maj gick det att välja frågor om friluftsliv i Hjo på Hälsoslingan. Här är svaren!

Det fanns totalt 15 frågor både för barn och vuxna. Priser lottas ut bland alla deltagare och ni som vunnit pris kommer att bli kontaktade via e-post. Tack till alla er som deltog och hoppas det bidrog till ny kunskap!

Här är de rätta svaren.

Vuxenfrågor

1. Allemansrätten är en viktig del i vårt samhälle - att vi ska kunna gå (nästan) var som helst och njuta av vår natur och plocka lite bär och svamp om du ser något. Du som besöker naturen har skyldigheter men också rättigheter. Vad får du göra?

Rätt svar: Plocka löst liggande grenar/pinnar till sin eld.

2. Naturreservatet Hjoåns Dalgång har länge varit en viktig plats för flora och fauna och är ett naturreservat. När bildades naturreservatet?

Rätt svar: 2001

3. Den här blomman har funnits längs Hjoån länge. Sägnen säger att munkarna som tog sig mellan klostren i Alvesta och Varnhem strödde fröerna längs sina vandringsstråk på grund dess medicinska egenskaper. Vad heter den?

Rätt svar: Pestskråp

4. I Hjo finns flera platser dit fågelintresserade brukar ta sig för att fågelskåda, exempelvis till Lingonudden och Hållsdammen. Vilken är Sveriges vanligaste fågel?

Rätt svar: Talgoxe

5. Hjo ligger i Västra Götaland och det är faktiskt ett av Sveriges mest kotäta områden - men ungefär hur många kor finns här?

Rätt svar: ca 45 000 kor

6. Bredvid Hotell Bellevue i Hjo finns ett Schackspel utomhus. Schackpjäserna finns på plats redan nu och står kvar till hösten. Vilken är den enda schackpjäs som i ett visst läge kan förvandlas till en annan pjäs, så kallad promovering?

Rätt svar: Bonden

7. Sveriges störta al finns i Hjo. Vilken omkrets har alen?

Rätt svar: 5,6 meter

8. Närheten till Vättern innebär troligtvis att många Hjobor känner sig hemma vid och på vatten. Vad innebär det när en segelbåt seglar på läns?

Rätt svar: Vinden kommer akterifrån (bakifrån)

9. I Hjo kan den som vill ägna sig mer åt friluftsliv kanske engagera sig i Friluftsfrämjandet eller i Equmeniakyrkans scoutkår. Där finns säkerligen många som är bra på att göra knopar. Vilken är knopen på bilden?

Rätt svar: Dubbelt halvslag

10. Högalidens Friluftsområde är hemmaplan för Hjobygdens Orienteringsklubb och ibland är det möjligt att springa “Veckans bana” som byts ut varje vecka och har olika svårighetsgrad. Vad betyder karttecknet på bilden?

Rätt svar: Kraftledning

11. Hjo var tidigt en turistort då det var lätt att ta sig hit. Den smalspåriga järnvägen gjorde att tåg från Göteborg kunde stanna här. Tåg stannade vid Hästholmen på andra sidan Vättern ifrån Hjo. Vättern var mycket trafikerad och även Göta kanal. Hjo Vattenkuranstalt öppnade upp 1878 och var på sin tid en dåtidens "all-inclusive" med varmbadhus, behandlingsrum, sällskapssalonger, restauranger och logi. När lades kurorten ned?

Rätt svar: 1935

12. På stranden vid Guldkroksbadet i Hjo står de kända badhytterna. Hytternas utseende har förändrats en del genom åren. På de nuvarande dörrarna anges hyttens nummer med romerska siffror. 1913 var året då Lars Kellman började skissa på ritningarna till hytterna. Hur skrivs 1913 med romerska siffror?

Rätt svar: MCMXIII

13. Västra Vätterleden är en vandringsled som går längs Vätterns västra sida. Vilka platser passeras för den som vandrar hela leden?

Rätt svar: Karlsborg, Hjo, Tidaholm, Habo och Mullsjö

14. Ångaren Trafik stod klar 1892 och körde både människor och gods tvärs över Vättern fram till 1950-talet då den blev stående i Hjo hamn och blev ett sommarcafé. Där låg den i många år tills den var i så dåligt skick att den tog in vatten. Under början av 1970-talet startades en förening för att kunna köpa och restaurera båten. Hur mycket betalade föreningen S/S Trafiks Vänner för båten 1972?

Rätt svar: 5001 kronor

Skiljefråga: Hur högt över havet ligger Hjo kommuns högsta punkt?

Ange svaret i antal meter. 257 meter

 

Barnfrågor

1. Allemansrätten gör så att vi alla är välkomna ut i naturen. Men den betyder också att vi måste tänka på några saker. Vad av detta får du göra?

Rätt svar: Plocka blommor, bär och svamp

2. Du får göra upp eld på många platser ute i naturen. Vilken plats passar bäst att göra upp en eld på?

Rätt svar: På grus eller sand

3. Hjoån är en liten å som rinner mellan Mullsjön och en annan sjö, vilken?

Rätt svar: Vättern

4. För länge sedan ströddes en blomma längs Hjoån för att man trodde att den kunde skydda mot en viss sjukdom. Vilken? Se bild.

Rätt svar: Böldpest

5. Vad kallas fåglarna som flyger till varmare länder på vintern?

Rätt svar: Flyttfåglar

6. I skogarna kring Hjo finns vilda djur och den som är tyst och lugn kan mycket möjligt se ett och annat – olika fåglar, älgar och rävar. Av följande alternativ - vilket djur går INTE i ide på vintern?

Rätt svar: Rådjur

7. Bredvid Hotell Bellevue finns ett schackspel utomhus. I år går det att spela från och med nu till hösten. Vilken pjäs hör INTE hemma på schackbrädet?

Rätt svar: Betjänt

8. Du kan följa med på höstsafari längsmed Hjoån. Vilket djur kan du se och lära dig mer om?

Rätt svar: Öring

9. Sveriges största al finns i Hjo. Vilken omkrets har alen?

Rätt svar: 5,6 meter

10. Friluftsområdet Högaliden ligger utanför Hjo, här kan du cykla, springa, gå eller orientera. Vintertid finns pulkabacke och längdskidsspår. Vad kallas en cykel som passar bra att cykla på skogsstigar med?

Rätt svar: MTB - Mountainbike

11. För länge sedan fanns en Vattenkuranstalt i Hjo Stadspark. Vad gjorde man där?

Rätt svar: Använde vatten för hälsosamma bad

12. Längs med Guldkroksbadets strand finns flera badhytter i grön och gul färg. Hur många badhytter finns det?

Rätt svar: 9

13. Ångaren Trafik har trafikerat Vättern länge - redan sedan år 1892. Under sommaren kan du följa med på turer ut på Vättern. Vilken ö kan du besöka?

Rätt svar: Visingsö

14. Västra Vätterleden är en vandringsled som går längs Vätterns västra sida. Vilka platser passerar man?

Rätt svar: Karlsborg, Hjo, Tidaholm, Habo och Mullsjö

15. Ett sånt här kök kan man ha med sig ut i naturen och laga mat på. Det blev även årets julklapp år 2020. Vad kallas det?

Rätt svar: Stormkök