Hög tid att bekämpa blomsterlupinerna!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

14 juni 2021

Bygga, bo och miljö

Invasiva, främmande arter räknas som ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald men det kostar också oerhört mycket pengar att komma tillrätta med problemen de skapar. Just nu blommar blomsterlupinerna för fullt och även om de är fina att titta på så är det bra att veta hur du kan hjälpa till att stoppa spridningen av dem.

Blomsterlupiner är en av de invasiva arter som håller på att breda ut sig över Sveriges natur. Problemet är att de helt konkurrerar ut vår inhemska flora och gör det svårt för t ex ängsblommor att överleva. Blomsterlupinen hotar även andra växter genom att de lockar till sig humlor och bin som hellre besöker lupiner än inhemska blommor, som då inte blir pollinerade. 

Läs mer om blomsterlupin på Naturvårdsverkets hemsida.

Vad kan du göra?

Om du har blomsterlupiner på din mark kan du hjälpa till genom att knipsa av växten innan den hinner sätta frö. Har du bara någon planta kan du ta bort hela växten genom att gräva eller dra upp den. (Tänk på att växten kan spridas om du transporterar bort fröställningar på en öppen släpkärra eller liknande). Återkom till samma område senare under växtsäsongen och även följande år. Det tar tid att bli av med blomsterlupiner, men det går!

Renita Påsse som är arbetsledare på kommunens Gata/Park enhet hälsar att alla Hjobor gärna får hjälpa till genom att plocka bort blomsterlupiner från t ex Stadsparken eller annan kommunal parkmark. "Ju tidigare de plockas av desto bättre, för då har det inte hunnit bildas fröställningar ännu. Sätt dem gärna i vas hemma för många tycker ju att de är fina att titta på, men släng dem sedan i restavfallet så att det bränns upp. Blomsterlupiner får inte hamna på komposten eller slängas i naturen".

Den 19/6 bjuder Naturskyddsföreningen i Hjo in till en aktivitet som handlar om invasiva arter i Hjoåns dalgång där du får chansen att lära dig mer. Läs mer här
Du kan också lära dig mer om invasiva arter på kommunens hemsida.