Det händer i skolan i januari

Bild på Greta Thunberg från utställningen We have a dream utanför Knäpplans förskola. Fem barn i reflexvästar tittar på bilden.

18 januari 2021

Förskola och skola, Corona Barn och utbildning

Skolan är alltid aktuell och det som händer i verksamheten är ofta föremål för diskussion. Det tycker vi är bra – som vårdnadshavare, skattebetalare eller bara allmänt intresserad vill vi att du ska veta vad som är på gång och varför vi gör det vi gör. Här kommer en kort presentation av vad som händer i Hjo kommuns skolor under januari.

Välkomna till en ny termin

Jullovet är över för den här gången och vi laddar för vårterminen. Vi behöver fortfarande anpassa oss efter pandemin, därför kommer årskurs 7-9 inleda året med fjärrundervisning

Nya kurs- och ämnesplaner i grundskolan

Från och med 1 juli 2021 gäller Skolverkets nya kurs- och ämnesplaner för grundskolan. Det betyder att rektorer och lärare har en hel del att sätta sig in i inför kommande läsår. Vi kommer göra detta tillsammans löpande under året. 

Läs mer om de nya kurs- och ämnesplanerna

Ny chef för Kulturskolan

Vi välkomnar Karin Engvall som ny chef för Kulturskolan i Hjo. Hon kommer närmast från estetiska programmet på Gymnasium Skövde där hon arbetat med inriktningen musik. Karin tillträdde sin tjänst den 1 januari.

Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter

Samtliga skolor och förskolor arbetar för fullt med projektet ”Hjo have a dream” utifrån utställningen ”We have a dream”. Tanken är att arbetet ska resultera i en gemensam utställning till våren. Den här månaden presenterar vi hur Knäpplans förskola och Skutan arbetar.

Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter runt om på kommunens skolor och förskolor. Tanken är att det ska mynna ut i en gemensam utställning under våren. På Knäpplans förskola har man valt att fokusera på naturen, känslor och barns delaktighet.

Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter runt om på kommunens skolor och förskolor. Tanken är att det ska mynna ut i en gemensam utställning under våren. På Skutan har förskoleklasserna arbetat med olika typer av drömmar.