Det händer i skolan – februari

En grön spade, röda skidor samt stavar som ligger i snön.

11 februari 2021

Förskola och skola

Skolan är alltid aktuell och det som händer i verksamheten är ofta föremål för diskussion. Det tycker vi är bra – som vårdnadshavare, skattebetalare eller bara allmänt intresserad vill vi att du ska veta vad som är på gång och varför vi gör det vi gör. Här kommer en kort presentation av vad som händer i Hjo kommuns skolor under februari.

Fortsatt undervisning på distans – delvis

På grund av att läget med pandemin fortfarande är allvarlig i vår del av landet fortsätter vi ha undervisning på distans för årskurs 7-9. Vi har dock valt att låta en årskurs i taget vara på plats i skolan för att verkligen se till att eleverna klarar sina lärandemål. Ett särskilt fokus läggs på årskurs nio för att de ska få så bra förutsättningar som möjligt inför det kommande gymnasievalet. 

Läs mer om undervisning på distans

Värdegrundsarbete i praktiken

Under vecka 5 och 6 arbetar Hammarnskolan fokuserat med att upptäcka och stoppa olika typer av kränkningar. Arbetet görs tillsammans av elever och lärare. Bland annat använder man sig av trestegsmetoden.

Läs mer om arbetet på Hammarnskolan

Satsning på likvärdiga lokaler

Under 2021 fortsätter Hjo Kommun att satsa på våra skollokaler, vilket är glädjande! Byggnationen av den nya skolan på Lundbyområdet, Estrid Ericsonskolan, påbörjades våren 2020 och skolan ska vara färdig för inflyttning till vårterminen 2022. För att skapa en röd tråd i utsmyckningen samarbetar vi med Svenskt Tenn, företaget som Estrid Ericson grundade 1924. Redan nu vet vi att Susanne Appelberg kommer vara rektor och arbetet med att se över bemanning och organisation för skolan pågår för fullt. 

För att möta behovet av fler platser på förskolan i Korsberga pågår en om- och tillbyggnad av skolan för att den ska rymma även förskolan. Planen är att denna ska vara klar hösten 2021, vilket gör att vi kan flytta ut ur de nuvarande paviljongerna. 

Fågelås skola i Gate har idag sin idrottsundervisning i samlingssalen som ligger i anslutning till skolan. Samlingssalen nyttjas även kvällstid som föreningslokal. För att lokalen bättre ska passa båda dessa användningsområden behöver den byggas om och projektering och planering är påbörjad. Planen är att arbetet med att bygga om lokalen ska göras under 2021 och en tidplan ska tas fram i samarbete med samhällsföreningen i Gate och skolverksamheten. 

Med de här tre insatserna kommer eleverna i Hjo kommuns skolor få en högre likvärdighet i sina olika lokaler. 

Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter

Runt om på kommunens skolor och förskolor arbetar barn och pedagoger, elever och lärare vidare med den kommande utställningen Hjo have a dream. Arbetet grundar sig i den utställning som visades i Hjo under sommaren, ”We have a dream”. Den här månaden kan du läsa mer om arbetet på Skogshyddans och Orrelyckans förskolor. 

Sportlov

Snön ligger kvar och vecka 7 är det dags för sportlov i kommunens skolor. Du har väl inte missat sportlovsprogrammet? Det finns även förslag på olika aktiviteter på Hälsa 2021.

Under 2020 inleder Hjo kommun ett långsiktigt arbete kring frågor som hållbarhet, mänskliga rättigheter och barns delaktighet.