Trafikinformation inför Vätternrundan 2021

Cyklist på tävlingscykel som trampar fram på landsväg.

30 augusti 2021

Trafik och stadsmiljö

Cyklisterna kommer söderifrån via Jönköpingsvägen-Långgatan- Torget- Hamngatan till Depåstoppet i Hjo som är beläget på Strömparterren. De åker sedan via Bangatan-Karlsborgsvägen vidare mot målet i Motala.

Jönköpingsvägen-Bangatan

kartan: röd markering.

3 sep kl. 16.00 – 4 sep kl. 20.00: förbud mot trafik med motorfordon

Undantag

För de vägar som omfattas av förbud mot trafik med fordon gäller undantag för:

 • deltagande,
 • Vätternrundans egna fordon,
 • driftsentreprenadsfordon,
 • utryckningsfordon,
 • taxibilar i trafik,
 • bussar i linjetrafik,
 • transporter till och från företag,
 • fastighetsägare,
 • boende,
 • nyttjanderättshavare,
 • trafikanter med målpunkt på sträckan.

I de fall man måste trafikera sträckan ska det göras i cykelriktningen.

Bangatan-Karlsborgsvägen

kartan: Blå markering

3 sep kl. 16.00 – 4 sep 20.00: fordon får färdas men tänk på att visa hänsyn mot cyklisterna.

Magasinsgatan-Floragatan-Strömparterren

kartan: svart markering.

3 sep kl. 16.00 – 4 sep 20.00: förbud mot trafik med motorfordon.

OBSERVERA! Parkeringen på Strömparterren är avstängd 2 sep kl. 08.00 - 4 sep kl. 22.00. Även laddstolparna är avstängda under samma tid.

Alternativ parkering

Då det stundtals kommer att vara tätt med cyklister på banan bör ni som bor i centrala Hjo längs delen som stängs för trafik flytta bilen till en parkering som inte berörs av loppet. Exempelvis västra delen av Regeringsgatan eller parkeringen bakom Park