Hjo kommun får 4,3 miljoner för projekt kring läkemedelsrening!

En vattendroppe som slår i vatten

17 augusti 2021

HUVUDWEBB, Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

Naturvårdsverket har beviljat Hjo kommun 4,3 miljoner för att genomföra ett pilotprojekt kring läkemedelsrening på avloppsreningsverket. En mycket glädjande nyhet som bidrar till miljömålen som handlar om giftfri miljö och levande sjöar och vattendrag.

När människor använder läkemedel passerar viss mängd kroppen och hamnar i avloppet. Reningsverken i Sverige är inte byggda för att ta bort läkemedel så en del följer med vattnet ut i våra sjöar och vattendrag. I Hjo är det Vättern som tar emot det renade avloppsvattnet.

 

— Nästan hela Vättern är ett Natura 2000 område och den har ett unikt ekosystem. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och vi har därför ett stort ansvar att skydda Vättern från alla typer av föroreningar, säger kommunens vatten- och avloppsingenjör Jesper Pettersson som arbetat med ansökan.

Tack vare bidraget från Naturvårdsverket kan kommunen nu undersöka hur mycket läkemedelsrester som följer med vattnet från reningsverket ut i Vättern och hur vi kan minska detta. 

En försöksanläggning kommer att installeras under januari - februari 2022. Tester utförs sedan fram till augusti 2022. En slutrapport och presentation av projektet görs i september 2022.

Under projektets gång kommer det finnas information på kommunens hemsida och sociala medier.

Vill du läsa hela ansökan kan du göra det här.