Augusti är slåttertid i Hjo!

26 augusti 2021

Bygga, bo och miljö

Den senaste tiden har Hjoborna haft chansen att se hur traditionell hästslåtter går till på kommunens ängar. Den gångna helgen var det äntligen dags för Slåtterdagen, en dag som kunde genomföras tack vare gott samarbete mellan flera olika aktörer.

Slåtterdagen - en ny tradition?

Den 21 augusti, i strålande solsken, fick unga och gamla Hjobor chansen att uppleva traditionell slåtter på ängen Maden i centrala Hjo. Det gavs möjlighet att slå med lie och se Naturnära Hästkraft köra hästslåtter. En traditionell hässja byggdes på plats i takt med att gräset slogs och den som ville kunde avnjuta kaffe och hembakta bullar som Kulturföreningen bjöd på. Ekologen Sofia Berg fanns på plats för att på ett inspirerande sätt dela med sig av sin kunskap om man identifierar pollinerare och arter i ängsmiljö. Ulla Kjellander från Naturskyddsföreningen i Hjo berättade om hur invasiva växter hotar både den biologiska mångfalden och ekonomiska värden, ifall vi inte får stopp på deras framfart.

Slåtterdagen-en del i ett större arbete

Tanken är att slåtterdagen ska bli ett återkommande arrangemang som sätter fokus på kommunens och andra aktörers arbete med att främja blomrika miljöer, biologisk mångfald och framförallt pollinerarnas livsförutsättningar i Hjo. Hjo kommun får under 2021-22 stöd från Lokala Naturvårdssatsningar (LONA) för att genomföra satsningen på slåtterängar.

På 13 olika platser i tätorten sker en omvandling från klippta gräsytor till blomrika slåtterängar där de livsviktiga pollinerarna kan trivas. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med blomrika miljöer.