Trädfällning av ”riskträd” i Hjo stadspark.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

7 april 2021

Arbete med trädfällning planeras att börja torsdag 8 april. Vi kommer stänga av en del av parken dvs söder om bäcken vid Karlsborgsvägen. Det är viktigt att denna avstängning respekteras med tanke på säkerheten för både besökare och de som arbetar med trädfällningen.

Trädfällning av riskträd inom Hjo stadspark

Under förra året påbörjades en trädvårdsplan. Trädvårdsplanen kommer vara en långsiktig plan för hur parkens träd skall vårdas och förvaltas utifrån parken som Byggnadsminne.

I slutet av förra året började vi arbeta utifrån den delen av trädvårdsplanen som är klar. Detta innebär att fälla 31st träd som har blivit klassade som riskträd.

Ett träd får klassningen riskträd när det har en svag vitalitet (på grund av sjukdomar, skadedjur m.m.) och det finns stor risk för människors säkerhet.

Allt arbete som medför en förändring av byggnadsminnet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Vi har nu fått beslut från Länsstyrelsen att fälla dessa träd. Delar av beslutet finns här nedan.

 

Redogörelse för ärendet

Ansökan om tillstånd till akut fällning av riskträd som resultat av pågående framtagning av trädvårdsplan för byggnadsminnet, Hjo stadspark.

Åtgärderna innebär att 31st träd i Hjo stadspark avses att tas ned. Detta efter att första etappen av trädvårdsplanen som inneburit en totalinventering av trädbeståndet i parken. Den har bl.a resulterat i att 31 st träd i parken har fått bedömningen akut fällning. Ansökan avser fällning av berörda träd till följd av risk för människors säkerhet.

 

Motivering

Länsstyrelsen får lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen bedömer att särskild skäl föreligger eftersom trädens status innebär risk för allmänhetens säkerhet, och att åtgärderna är förenliga med bevarandet av byggnadsminnets kulturhistoriska värde. De aktuella trädens utspridda placering i parken och dess placering i sig innebär att betydande strukturer i parken inte påverkas på ett betydande negativt sätt. Enligt sannolika ursprungliga tankar vid anläggandet av parken planterades även ett omfattande överbestånd, enligt resonemang i Vårdprogram-Hjo stadspark.

 

Arbetet med trädfällningen planeras att börja 8 april. Då kommer delar av parken vara avstängd för besökare. Avstängningen kommer bestå av grindar som är ställda på gångarna för att markera att besökare inte skall passera. Det är då inte okej att gå ut på gräset för att passera grinden. Det kommer även finnas personal som kommer hålla koll på att detta följs. Det är viktigt att denna avstängning respekteras med tanke på säkerheten för både besökare och de som arbetar med trädfällningen.

 

Vid frågor kontakta Hjo kommun, Parkansvarig, Renita Påsse, renita.passe@hjo.se,

 tel. 0503-35025.