Seniorenkät på väg hem till alla 70 år och äldre i Hjo!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Seniorer på parkbänk vid vatten.

26 april 2021

Stöd och omsorg

Nu i veckan går ett riktat utskick ut till alla Hjobor som är 70 år eller äldre, det innehåller ett brev med information samt en enkät om aktivitetsutbudet. Om du är en av de som får hem detta i brevlådan vore vi väldigt tacksamma för ditt svar!

Utskicket är framtaget av en samverkansgrupp för senioraktiviteter där kommunen ( vård och omsorg, fritid och folkhälsa), studieförbunden, kyrkorna, Röda Korset och pensionärsföreningarna finns representerade. Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer. Redan innan pandemin fanns det seniorer som levde i ofrivillig ensamhet, vilket kan leda till ohälsa och minskad livskvalitet. Tyvärr har förutsättningarna för fysisk och social samvaro försämrats ytteligare sedan dess på grund av smittskyddsrestriktionerna. Därför är det så viktigt för oss aktörer i samhället att kraftsamla kring fritidsutbudet för seniorer och hjälpa till så att alla äldre Hjobor har förutsättningar för en meningsfull fritid "efter" pandemin. Enkätsvaren kommer att vara ett viktigt underlag för utvecklingen av aktivitetsutbudet för seniorer i Hjo och därför önskar vi att så många som möjligt svarar. Man kan välja att svara analogt genom att fylla i pappersenkäten och använda svarskuvertet eller att svara digitalt via den utskickade länken.

Vid frågor om utskicket och enkäten, kontakta folkhälsostrateg Christina von Tell via mail christina.vontell@hjo.se.