Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs

1 juli 2021

Corona, Corona Företag

Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin förlängs med perioden mars-juni 2021. Sista ansökningsdag är den 15 september 2021.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets hemsida. Sista ansökningsdag är den 15 september 2021.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida