Fortsatt distansundervisning för utvalda klasser

Coronavirus i förstoring

16 april 2021

Corona, Corona Barn och utbildning

UPPDATERAD INFORMATION 2021-04-20, kl. 15.30. Majoriteten av Hjo kommuns grundskoleelever har undervisning på plats. Undantagen är högstadiet på Guldkroksskolan som har partiell distansundervisning.

— Det verkar som att läget har stabiliserat sig. Utifrån de siffror vi har kan vi idag ta beslutet att gå tillbaka till undervisning på plats för de allra flesta klasserna. Det kan dock svänga snabbt och om vi får signaler om att smittan ökar kan vi komma att gå över till distansundervisning igen, säger skolchef Mari-Louise Brage. 

Följande klasser har fortsatt undervisning på distans

  • Årskurs 7-9 på Guldkroksskolan kommer fortsatt ha partiell distansundervisning. Beslutet gäller i dagsläget till och med måndag 3 maj. Om inte läget förändras kommer undervisning ske på plats i skolan från tisdag den 4 maj. Mer information kommer publiceras i VKlass.

Sjukanmäl även vid distansundervisning

Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn även när hen har distansundervisning. Meddela även klassläraren om ni är hemma på grund av att någon i hushållet har konstaterad covid-19. Syftet är att ge skolan rätt bild av hur smittspridningen ser ut just nu. 

Praktisk information

Praktisk information hittar elever och vårdnadshavare i VKlass.