Ytterligare en certifiering av språk- och litteraturarbete, SOLA, i Hjo

7 oktober 2020

Förskola och skola

Den 6 oktober hölls en ceremoni där personal från Hjo kommuns skolor fick ta emot certifieringen för sitt språk- och litteraturarbete. Under kvällen avtackades även Anita Isakson som varit drivande för projektet sedan uppstarten.

Under kvällen certifierades personal från grundsärskolan Granen, fritidshemmen Skeppet, Pluto, Lyan och Drakskeppet samt grundskolan Björken, för att de fortsatt utveckla verksamheterna i detta viktiga arbete. Vid certifieringen överlämnades en skriftlig utmärkelse under högtidliga former. 

Eva Ulfenborg, kommundirektör, Catrin Hulmarker, kommunalråd och Anki Fredriksson, ordförande i barn- och ungdomsutskottet deltog vid ceremonin och uttryckte sin stora uppskattning för det viktiga arbete som utförs i alla verksamheter. 

— Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet. För ett par veckor sedan kom larmrapporter på nyheterna om att barn och vuxna läser färre böcker, och att vuxna inte läser för sina barn i samma utsträckning som tidigare. Det är en negativ trend som vi måste hjälpas åt att bryta, sa Eva Ulfenborg.

Sedan 2015 har Hjo kommun arbetat för att kvalitetssäkra förskolor, fritidshem och skolor genom kommunens språk- och litteraturarbete, SOLA. På så vis vidmakthåller Hjo kommun ett medvetet, språkutvecklande arbetssätt som gör skillnad för barn och unga. Anita Isakson, initiativtagare till och drivande i projektet, tackades för sitt arbete under kvällen: 

— Hon har funnits ute i verksamheterna och följt arbetet på nära håll och inspirerat, entusiasmerat och utmanat pedagogerna att ständigt fortsätta utveckla sitt språk- och litteraturarbete. Hon har också varit ansiktet utåt och inspirerat andra kommuner samt sett till att SOLA i Hjo har blivit uppmärksammat på riksplanet, sa rektor Anna Malmeling Marklund.

Nu kommer arbetet att drivas vidare av de SOLA ambassadörer som finns i verksamheten. 

— Det finns ingen tvekan om att Anitas entusiasm smittat av sig och att det finns goda förutsättningar för att Hjo kommuns verksamheter kommer att fortsätta ligga i framkant när det gäller språk- och litteraturarbete, sa Catrin Hulmarker.