Miljösmartare städ i kommunen!

2 december 2020

Bygga, bo och miljö

I september gick alla chefer och medarbetare en utbildning om hållbarhet och Agenda 2030. Det satte igång en massa tankar om hur vi kan bidra till att minska vår påverkan på miljön och klimatet. En enhet som direkt hittade åtgärder som de ville bidra med var lokalvården. Här är några exempel på enkla åtgärder de vidtagit som kommer få stor påverkan på framtidens miljö och klimat!

Inom lokalvård behövs olika typer av kemikalier för att våra lokaler ska hållas hygieniska och rena. Samtidigt är det viktigt att minimera de negativa effekterna av kemikalieanvändning i möjligaste mån.

- Att börja ifrågasätta om vi har en onödig användning av kemikalier är en viktig del i arbetet säger Maria Ahlgren som städar i kommunens lokaler.

Det går att uppnå samma resultat samtidigt som man minskar kemikalieanvändningen om man använder andra städmetoder. 

-Sedan något år tillbaka använder vi så kallade Twister rondeller på våra skurmaskiner när vi städar. Rondellerna gör att smutsen försvinner från ytan utan att vi behöver använda kemikalier, fortsätter Maria.

Ett annat enkelt sätt att minska behovet av kemikalier är att använda "microdukar"  (speciella fiberdukar). Även hemma kan man tänka på att använda torra och kemfria metoder med hjälp av microfiber.

Ett annat förslag från personalen som nu håller på att genomföras är att lokalvården byter ut plastpåsar och sopsäckar till mer miljövänliga alternativ.

- Alla bäckar små är viktiga för att vi ska minska användningen av fossila plaster i världen, säger Clary Loft som är ansvarig för enheten. Vi har också blivit bättre på att sortera vårt ”eget” förbrukningsmaterial, såsom plastflaskor, emballage mm. 

Vill du ha tips på små saker du kan göra för att bidra till en mer hållbar planet, kolla här nedanför!

Nu inleder vi arbetet med att, tillsammans med Hjoborna, se över Hjo kommuns vision och mål. När vi är klara ska våra mål ha en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi kallar arbetet för "Hjo 2030".