Följ rekommendationerna när du besöker våra särskilda boenden!

Äldre kvinna håller i käpp med korsade händer.

12 november 2020

Corona, Corona Vård och omsorg

Personal på våra särskilda boenden larmar nu om att anhöriga inte följer riktlinjerna när de besöker sina närstående.

Det är ytterst viktigt att alla som besöker de kommunala boendena följer dessa riktlinjer för att skydda de boende från smittan. De gäller för samtliga äldreboenden, korttidsboenden och andra boenden i kommunen. 

— Jag hoppas att alla inser riskerna med att inte följa riktlinjerna. Det kan få katastrofala följder för våra äldre och sköra boende, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.

— Hjo klarade sig bra under våren men om vi inte är försiktiga kan vi stå inför en mycket allvarlig situation, framförallt på våra boenden men också i övriga samhället, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

 

I syfte att skydda våra äldre personer som bor här ber vi dig respektera våra rekommendationer