Totalt besöksförbud inom äldreomsorgen och på gruppbostäder inom LSS

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

27 mars 2020

Corona, Corona Vård och omsorg

Ett totalt besöksförbud gäller nu inom äldreomsorgen och omfattar äldreboenden inklusive korttidsavdelning och dagverksamhet. Det råder stopp för insatsen anhörigstöd samt planerad växelvård och social dagverksamhet. Alla dörrar är låsta in till boendena.

Inom området funktionsnedsättning gäller besöksförbud vid gruppbostäderna och korttidsvistelser för barn och unga. Daglig verksamhet för brukare med funktionsnedsättning stängs.

De enda undantag vi kan se från det här är besök från anhöriga i livets slutskede samt om man måste komma till oss direkt från sjukhusvård.

Gudstjänster, frivilliggrupper och andra sociala aktiviteter på boendena ställs in.

På de särskilda boendena och inom hemvården prioriteras vård- och omsorgsinsatser som är nödvändiga för att upprätthålla liv och hälsa. Detta innebär att vissa serviceinsatser, anhörigavlösning och ledsagning kanske inte kommer att kunna utföras i normal omfattning. Det är bemanningsläget som avgör detta.

Dagverksamhet kommer endast att bedrivas i begränsad omfattning då särskilda behov finns. De brukare som berörs av beslutet kommer vi att kontakta personligen.

Från och med den 12 mars är mötesplatsen Rödingen inklusive matsalen stängd och alla program på Rödingens mötesplats inställda tills vidare.

Särskilt viktigt är det att du som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Uppmaningen är att stanna hemma 48 h efter symtomfrihet.