Miljösamverkan östra Skaraborg gör sitt för att underlätta för näringslivet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

20 mars 2020

Corona, Corona Företag

Miljösamverkan utreder olika möjligheter att underlätta för näringslivet under pågående kris. Ett antal åtgärder sätts in redan idag. Där det är möjligt kommer tidsfrister för vissa åtgärder och betalning av avgifter att förlängas. Viss tillsyn kommer att flyttas i tid eller genomföras på andra sätt för att underlätta för verksamheterna.

Det här kommer Miljösamverkan östra Skaraborg att göra från och med nu:

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.

  • Vid begäran förlänga tidsfristen till 6 månader för betalning av avgifter kopplade till tillsyn och kontroll.

  • Aktivt delta i dialog av alternativ för att underlätta nya arbetssätt för näringslivet.

  • Prioritera tillstånds- och tillsynsärenden så att verksamheters start eller drift inte fördröjs.

  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
     
  • Planera om tillsyn vid behov.

Frågor på ovan besvaras av ordförande i direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg, Catrin Hulmarker eller Förbundschef Pelle Holmström. Båda nås via kundtjänst, telefon 0500-49 36 30. 

Ytterligare information finns på Miljösamverkan Östra Skaraborg hemsida.