Dags att söka föreningsbidrag inom Vård och Omsorg och Socialtjänsten

16 mars 2020

Stöd och omsorg

Varje år finns det möjlighet att söka föreningsbidrag från Vård och Omsorg och Socialtjänsten. Sista ansökningsdag är 31 mars.

Föreningbidraget riktar sig till föreningar och organisationer vars verksamhet är komplement till socialtjänstens respektive Vård och omsorgs verksamhetsområden. Bidrag utgår endast till föreningar och organisationer med aktiviteter riktade till invånare i Hjo kommun.

Läs mer här: