Hjo kommuns placering i Aktuell Hållbarhets Miljöranking

15 maj 2020

HUVUDWEBB, Kommun och politik, Bygga, bo och miljö

Den 14 maj släpptes resultatet av Aktuell Hållbarhets miljöranking.

Miljörankingen publiceras av Aktuell Hållbarhet som är en privat tidning. Det är frivilligt för kommunerna att delta i enkäten. Merparten av poängen baseras på enkätfrågor till kommunen och en mindre del av poängen baseras på officiell statistik. De kommuner som väljer att inte delta kommer ändå hamna på rankingen men med mycket låga poäng. Så var fallet för Hjo förra året då vi hamnade på plats 251. I år har vi valt att svara på alla frågorna och klättrade då 103 platser till plats 148 av 290.

Vad betyder resultatet?

Att vi klättrat på rankingen innebär inte att Hjo kommun blivit vare sig bättre eller sämre på strategiskt miljöarbete utan bara att vi svarat. Huruvida vi verkligen är en medelbra kommun eller inte är också svårt att avgöra utifrån enkätens utformning. 

Oberoende av resultet så märker vi av ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor vilket gör att arbetet går framåt. Vi har tagit viktiga steg i rätt riktning när det gäller energifrågor, minskat matsvinn, ökat cirkulärt tänk, hållbara transporter osv. Men fortfarande är det ett faktum att utsläppen av växthusgaser behöver minska i en snabbare takt för att vi ska nå klimatmålen. Transporterna är en mycket stor utmaning. Vill du veta mer om vilka områden vi fokuserar särskilt på i Hjo kommun så kan du läsa mer nedan!