We Have A Dream visas nu i Hjo !

17 juni 2020

HUVUDWEBB

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni invigdes We have a dream utställningen!

Från den 17 juni till den 31 oktober visas vandringsutställningen We Have A Dream runt om i Hjo. Utställningen visas utomhus i det offentliga rummet på Stora Torget, utanför Kulturkvarteret och i Stadsparken. Den finns också uppsatt i Estridsalen i Kulturkvarteret som för närvarande hålls stängd för allmänheten. Utställningen sätter fokus på frågor som mod, medmänsklighet och mänskliga rättigheter och utgör därför ett viktigt avstamp i kommunens kommande visionsarbete.

- Under 2020 ska vi knyta ihop vår vision med FNs vision för hela världen: Agenda 2030. Även om vi är en liten kommun i Skaraborg så handlar de globala målen om oss Hjobor. Vi är med och bidrar till hur planeten och människorna på den mår. Genom den här utställningen vill vi skapa engagemang hos Hjobor och besökare att bli medskapare i framtidens Hållbara Hjo, betonade kommundirektör Eva Ulfenborg under invigningen.

Kommunsfullmäktiges ordförande Michael Kihlström, som fick klippa bandet och förklara utställningen öppnad, uttalade en förhoppning om att utställningen ska väcka både intresse och inspiration hos unga och gamla att vara delaktiga i demokratiarbetet på den här platsen där vi lever. 

På plats fanns också företrädare för Barn och Utbildning, eftersom särskilt fokus kommer att läggas på barns delaktighet. Eleverna kommer besöka utställningen under hösten och utifrån den skapa sina egna bilder av hur de vill att deras framtid ska se ut. Inspiration kommer att hämtas från den prisbelönta boken We Have A Dream som är en integrerad del av utställningen.

Välkommen att ta del av We have a dream, en utställning av Albert Wiking, Oscar Edlund och Daniel Rydén som vi sätter upp i samarbete med Upon Walls. Fotografierna är tagna under 2002-2016 och till varje porträtt hör en berättelse. Fredskämpar, popartister, politiker, företagsledare, gräsrotsaktivister och helt vanliga ungdomar – alla har de höjt sin röst i viljan att göra skillnad.