Smittspridningen i kommunen ökar – håll i och håll ut!

corona bakterie

5 juni 2020

HUVUDWEBB, Corona

Det kommer allt fler rapporter om att smittspridningen, både i närområdet och Hjo kommun ökar. Det är därför nu ännu viktigare att vi alla hjälps åt och följer myndigheternas rekommendationer.

Kommunen vill nu uppmana alla medborgare, företagare och besökare att fortsatt följa myndigheternas rekommendationer. Det är nu vi måste hålla i och hålla ut!

Det kan kännas tufft att fortsätta hålla avstånd och undvika sociala sammanhang men det är nu det gäller. Det är nu vi måste vara försiktiga och fortsätta visa hänsyn och vara rädda om varandra, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

Än så länge har vi inte fått in smittan i kommunens olika vård- och omsorgsverksamheter. Vi kommer därför skärpa våra rutiner ytterligare för att, så långt det är möjligt, undvika att den tar sig in till våra brukare och vår personal, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.

Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälso­­myndigheten med flera myndigheter ger. Situationen kan förändras. Då återkommer Folkhälsomyndigheten med en ny bedömning och Hjo kommun med ny information.