Sjuorna promenerade till Ankara!

15 juni 2020

Förskola och skola

Rörelse och fysisk aktivitet är en viktig del av hälsan! Därför rekommenderas vuxna att röra på sig 150 minuter i veckan och barn och unga att röra på sig 60 minuter per dag. Men hur enkelt eller svårt är det att nå upp till den aktivitetsnivån? Vi utmanade våra sjundeklassare att mäta sin fysiska aktivitet.

I maj genomfördes en rörelseutmaning i årskurs 7 på Guldkroksskolan. Alla elever erbjöds att via en enkel aktivitetsmätare mäta sin fysiska aktivitet under fyra dagar, men uppföljningen skedde bara av klassen som helhet. 

Syftet var att belysa vikten av just rörelse och fysisk aktivitet och ge eleverna en chans att se om de når upp till de rekommenderade aktivitetsnivåerna.

Hur gick det?

Resultatet visade att eleverna i genomsnitt var aktiva 70,8 minuter per dag. På gruppnivå klarade alltså eleverna utmaningen med råge! Tillsammans tog eleverna över 2 miljoner steg eller 318 mil, en sträcka som är längre än att gå från Guldkroksskolan till Ankara i Turkiet!

I den klass som vann hade så många som 83 % av eleverna varit aktiva 60 minuter eller mer per dag. Klass 7C, som vann klassutmaningen, fick rösta fram ett pris som ska stimulera till rörelse på ett eller annat sätt, något som kommer alla elever till gagn så klart! Det blev ett lufthockeybord. 

Varför en rörelseutmaning?

Forskningen visar att ett stillasittande liv och brist på fysisk aktivitet bidrar till många av dagens välfärdssjukdomar. Genom att röra på oss i tillräcklig omfattning mår vi bättre både fysiskt och psykiskt. Studier visar tyvärr att nivåerna av fysisk aktivitet hos barn och unga sjunker med stigande ålder och det finns även en könsskillnad där tjejer generellt sett är mindre fysiskt aktiva än killar.

Minskad fysisk aktivitet kan bero på flera saker såsom att ändrade samhällsstrukturer främjar inaktivitet (lättare och/eller bekvämare att ta bilen/mopeden/A-traktorn istället för att gå/cykla), att sociala medier, datorspel och smarta telefoner lockar mer än att umgås genom rörelse, att föreningsidrottandet minskat etc. För att skapa och belysa vikten av goda vanor redan i unga år har Västra Götalandsregionen och Hjo kommun genomfört Rörelseutmaningen 2020.