Svara på Cyklistvelometern!

Pappa och barn cyklister gör high five  efter cykeltur

3 juli 2020

Trafik och stadsmiljö

Cykelfrämjandet genomför nu Cyklistvelometern 2020 för att samla in information om hur det är att cykla i vår kommun. Ju fler som deltar desto mer nytta har vi av enkäten. Resultatet används i kommunen för att få en bild av hur Hjoborna ser på möjligheterna att cykla säkert i kommunen.

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020.

Länk med information om undersökningen finns här. Direkt till enkäten kommer du här.