Informationskampanj för rökfria utemiljöer

Klistermärke som visar att miljön är rökfri.

6 juli 2020

Trafik och stadsmiljö

Den 1 juli var det ett år sedan den nya lagen om rökfria utemiljöer trädde i kraft. Den innebär att du inte får röka på till exempel kollektivtrafikens hållplatser, uteserveringar och idrottsanläggningar.

Trots att de flesta idag är medvetna om hur skadlig rökning är för hälsan så ligger användandet i Hjo på cirka 8%.

— Det är såklart upp till varje vuxen person om man vill ägna sig åt detta, men som samhälle är det viktigt att skydda de allmänna miljöerna från tobaksrök då det inte bara påverkar individen i sig utan även andra runt omkring denne, säger folkhälsostrateg Christina von Tell. 

Gratis kampanjmaterial till företagare

Enligt lagen är det upp till den som ansvarar för utemiljöerna att se till att lagen följs. Det innebär till exempel att det är restaurangägarens ansvar att se till att det inte förekommer rökning på uteserveringen och i anslutning till entréer. För att underlätta arbetet kommer Hjo kommun att erbjuda informationsmaterial till berörda företagare som kan användas i den egna verksamheten. Materialet består av affischer och lite större klistermärken. Materialet är gratis och finns att hämta i Kontaktcenter i Stadshuset.

— Vi hoppas företagarna hjälper oss att göra Hjo tillgängligt och hälsofrämjande för så många som möjligt genom att vara en del av kampanjen, säger Christina von Tell.