Elevstödet kommer fungera även i höst

6 juli 2020

Förskola och skola

Det uttrycks en oro bland vårdnadshavare och elever kring den åtgärdsplan som skolan har lagt fram. Här förtydligar skolchef Mari-Louise Brage hur vi kommer arbeta framöver för att både nå en ekonomisk balans och fortfarande ge eleverna det stöd de behöver.

— Den senaste tidens information om effektiviseringsåtgärder inom skolan har skapat många frågor och oro vilket jag har full förståelse för. Tyvärr har vi inte ändlösa resurser utan måste anpassa vår verksamhet efter den budget som finns, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Effektiviseringskravet kom snabbt i våras och för att komma i balans ansåg skolchef och rektorer att det effektivaste sättet var att se över de visstidsanställningar, vikariat och konto för kompetensutveckling som fanns i organisationen. 

— Det är alltid tråkigt när personal blir tvungen att sluta men annars hade vi fått skära ner lite överallt vilket hade drabbat eleverna i mycket högre utsträckning. Nu får vi bli kreativa och hitta andra lösningar för de elever som har behov av stöd i undervisningen. Sedan ska vi också komma ihåg att vi fortfarande har en hel del assistenter kvar i organisationen och tillgång till flera inkluderingspedagoger som är specialiserade på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så de elever som idag har behov av stöd kommer fortsatt att erbjudas detta, säger Mari-Louise Brage.

Väl utbyggd stödorganisation

Hjo kommun har en väl utbyggd organisation kring stöd till elever. Kommunen har en hög lärartäthet med 10,4 elever per lärare jämfört med cirka 12,5 som är snittet i riket och elevgrupperna är jämförelsevis små. Från och med hösten 2020 förstärks kommunens elevhälsoteam med två skolpsykologer, tjänster som delas med Tibro och Karlsborg. Elevhälsochefen har fått en ändrad tjänst för att kunna fokusera helt på elevhälsofrågor. Skolan har även resurser som inkluderingspedagoger, förstelärare med fokus på ledarskap i klassrummet för att få ökad trygghet och studiero. Det finns också ett särskilt skolnärvaroteam samt en elevcoach som båda har fokus på att stötta elever som av olika anledningar inte trivs i skolan.  

— Vi behöver se över hur vi fördelar och organiserar stödet inom skolan. Vi behöver titta på vårt arbetssätt och se hur vi kan komma in tidigare och arbeta mer främjande och förebyggande så att vi inte behöver arbeta lika mycket åtgärdande. Trots att Hjo kommun har en stor organisation för elevstöd så minskar inte behovet. Därför behöver vi även se över om vi arbetar på ett tillfredsställande sätt med de stödfunktioner och insatser vi har, säger Mari-Louise Brage.

Nya sätt att ge stöd

Nu väntar en höst där skolans personal behöver samarbeta ännu mer för att uppfylla de krav som finns i lagstiftningen. Ett sätt är att behovspröva elevstödet ytterligare och göra vissa förändringar i organisationen kring elevhälsoteamet. Men det finns också saker man kan göra direkt i klassrummet för att ge ett bättre anpassat stöd utifrån elevens behov.

— Nu behöver vi hjälpas åt och tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra elever. Personalen har en ytterst viktig roll i arbetet och jag uppmanar alla att vara kreativa och komma med förslag på lösningar och anpassningar som man själv kan göra i klassrummet. De elever som är i behov av stöd i sin undervisning kommer självklart att få det men det kanske kommer se ut på ett annat sätt än tidigare, säger Mari-Louise Brage.